گرچه حركات واجـراي فنون شمشير به مانند نانچيكو وبو يا ساير ابزار سلاحهاي رزمي خيره كننده وسحرآميز نيست ولي اين مطلب از اهميت آن درخانواده كوبودوجوتسو (كاربرد سلاحهاي سنتي) نكاسته است .زماني كه شمشير برهنه مي شود حتما خوني بايد ريخته شود .1 1- به معني از غلاف بيرون آمدن است  يكي از دستورات قرون قديمي براي حفظ ونگهداري شمشير براي اينكه يك سامورائي نينجا بتواند خود راحفظ كرده پايدار و استوار دربرابر خشم خود باشد. امروز ديگرگشيدن شمشير و به غلاف رفتن شمشير يك نوع ورزش منصوب مي شود. ( اياي دو) -------------- تمرين با شمشيرمي تواند درجهت توسعه وتقويت عضلات دستها وبالابردن سرعت عمل يك هنرجو جهت دفاع و حمله بسيار موثرباشد. كاربرد شمشير درهنرهاي رزمي نين جوتسو از جايگاه ويژه اي برخوردار است چرا كه نينجا با شمشير شناخته مي شود .شمشير برهنه انتهاي حرف آخر نينجاست. كليدموفقيت دراجراي فنون وتكنيكهاي شمشير سعي درتمرينات منظم و مداوم ،حالت صحيح استقرار- تنفس خوب يورشهاي برق آسا وعكس العمل سريع مي باشد. انعطاف پذيري يك نظريه اوليه است ونه فقط از نظرجسماني، توانايي سازگار شدن با اوضاع وشرايط رواني وعاطفي هم امري قطعي بوده مي باشد. تمرين و تكرار آنچه انجام مي دهيد به شكل يكسان درتمام مواقع ضروري است بكارگيري يك فن بطور نيمه كاره ، عادات بدي ايجاد مي كند و زمان تمرين شخص را براي فن مناسب كاهش مي دهد . بخاطر داشته باشيد كه اينجا موضوع  زندگي ومرگ است گاهي اوقات تمرينات باشمشير به قدري خطرناك است كه خسارتهاي جبران ناپذير خواهد زد. شمشير سلاحي نوك تيز با بدنه اي تبري شكل است كه طول آن به اندازه 125-60 سانتي متر4-5/2 فوت است اندازه  واقعي و وزن هرشمشير نسبت به تناسب وقد استفاده كننده درنظر گرفته مي شود. در هنرهاي رزمي نين جوتسو هرشمشيري كاربرد مخصوصي راداراست. شمشير (واكي زاشي ) براي عموم كارها بسيار استفادده ميشود . ازشمشيرحتي براي چهارپايه نيز استفاده ميشود كه بتواند ازروي ديوار خود رابالا بگشند. شمشيرهاي نينجا چند منظور هستند. مانور وپيچ هاي بدن ما شمشير را قدرتمند تر وفكر را بازتر مي كند .هميشه يك نينجا بايد در تمرينات خود از هنر تصوير سازي در ذهن استفاده كند . وبراي ذهن خود تمرين بسازد در زمان خطر بتواند بهره كاملي را ببرد. شمشير يكي از ابرازبسيار مهم در سبك نين جوتسو مي باشد . وجود يك شمشير دركمر يك نينجاي واقعي به مانند نسيمي در بهار است كه براي انسان آرامش و لذت به همراه دارد. شمشير نينجا به مانند بغيه كارهايش چند منظور طراحي شده است. اسامي ژاپني يك شمشير نينجا 1- دسته : تسوبو 2-

تيغه : نينجوتو تانتو 3- غلاف : سايا 4- محافظه  دسته ازتيغه : اجراي فنون با شمشير درتكنيك هاي ((ايي آي دو)) يعني (فنون كشيدن شمشير) تكنيك ها به  سه ياچهار فنون خلاصه مي شود و چند نوع كاتا كوتاه وبلند، يا دركندو تكنيكهاي شمشير با نظم خاصي اجرا مي شود اما درهنرهاي رزمي نين جوتسو فنونهاي برگيري از شمشير همراه با حركات آكروبات و بيشتر اوقات فنها با يك دست انجام مي شود و درهنگام اجراي ضربات شمشير3 شرايط مهم بايد درنظر گرفته شود. 1- مكان ومحل  اجراي فن (‌سقف كوتاه ويا بلند ) 2-انتخاب سريع ترين وراحت ترين حالت يك ضربه درهنگام نبرد- 3-حفظ تعادل و عكس العمل به موقع جهت دفاع وحمله دركشورما ايران هنرجويان نمي توانند ساعتها تمرين يكنواخت وكسل كننده را تحمل كنند و اجراي صحيح انواع تكنيكهاي شمشير احتياج به صبر وشكيبائي مخصوص دارد.. بنابراين به تعداد محدود افرادي هستند كه فنون شمشير را طي سالها ممارست و سختي فراگرفته اند . وهرگز نمايش و مانور جلوي ديگران را نمي پسندند. فنونهاي شمشير نبايد كليشه اي ويك بعدي باشد چون باعث محكوم شدن خلاقيت ميگردد.فنونهاي بونكاي شمشير ( پايه) بايد بدرستي آموزش داده شود تا درآينده ذهن خلاق هنرجو شكوفا شود. دريك بررسي اجمالي مي توان دريافت اجراي فنون شمشير ( واكي زاشي ) درنين جوتسو برخاسته ازذهنيت حمله ،گريز است كه سعي دارد. با اجراي اين فنون كاربرد واقعي تر وموثرتري را به نمايش بگذارد. ژاپني ها نظريه هايي دارند كه به آن تاتما و هون مي گويند . تاتما آن چيزي است كه به ديگران نشان مي دهيد . هون، كار مايه واقعي نيات باطني شماست .  زخم زدن، بريدن ، انهدام كردن هدف است : اگر ذهنتان راتنها به دفاع كردن محدود سازيد نمي توانيد زخم  وارد كنيد . تمركز كردن بر جزئيات كوچك دربعضي از مبارزها موجب ميشودكه تصوير بزرگ بعدرا ازدست بدهيد. و ذهن خود را مشغول سازيم . آشفته ساختن وخسته كردن حريف درمبارزات استراتژي يك نينجاي خوش فكراست . مبارز باشمشير شهامت واقعي ميخواهد كه دروجود هركسي نيست .تنها كساني موفق ميشوند كه نه تنها مهارت  دارند بلكه ايستادگي وصبور بودن را بارها وبارها حس كرده باشند. نگذاريد حريف بداندشما با شمشيرچكار خواهيد كرد . آشفتگي ذهن حريف درقبال حركت شما نينجا رابه موفقيت نزديكتر ميكند. نينجا شمشيريست درميان خيزران کاربرد : در هنرهای رزمی نين جوتسو کاربرد به معنای ((وازا)) تکنيک برای به کارگيری ضربات گوناگون برای ازبين بردن حريف وهمچنين اساسی وعملکرد در يک مسابقه جهت به نمايش درآوردن تکنيک و مانورها می  باشد.کاتانا  واکی زاشی : تمرین با شمشیرهای چوبی و  فلزی می تواند  در جهت توسعه و تقویت عضلات دستها و بالا بردن سرعت عمل هوش و قدرت تصمیم  گیری یک هنر جو جهت دفاع و حمله بسیار موثر باشد .تفاوتهای کاتانا و واکی زاشی  مهمترین انان دو اصل  مهم می باشد  نوع کاربرد واندازه سلاح کاتانا در فضای  کوچیکتر  و در درگیری نزدیک  بیشتر به کار برد می شود  نینجا تو سلاحی از نظر ما بین واکی زاشی و کاتانا  بلند می باشد  که چند منظور ساخته شده است برای بالا رفتن از مکانها بریدن سیمها  اره کردن چوب  حمل اب سم و یا غذا با سایا ( غلاف)شمشیر  کاربرد شمشیر در هنر های رزمی نین جو تسو از جایگاه ویژه ای  برخوردار  است چراکه نینجا با شمشیر جادویی خود شناخته می شود ( شمشیر  برهنه انتهای سخن نینجاست ) کلید  موفقیت در اجرای فنون و تکنیکهای  شمشیر سعی در تمرینات  منظم و مداوم حالت صحیح  یک احساس ارامش و استراحت را ایجاد می کند  در اجرای فنون سخت شمشیر نینجا جهت بدست اوردن مهارت کافی در این هنر مخفوف تنها انعطاف  پذیری یک نظریه اولیه است و نه فقط از نظر جسمانی بلکه  توانایی سازگار شدن با اوضاع و شرایط روحی  روانی و عاطفی هم امری قعطی بوده و هست  هم زمان نین جو تسو باید  به این موضوع دقت  داشته باشید تمرین و تکرار  انچه انجام می دهید  به شکل یکسان  در تمام مواقع ضروری است  بکارگیری یک فن یک تکنیک بطور  نیمه کاره عادت بدی در وجود  روح ایجاد می کند  و در زمان تمرین  شخص را برای اجرای فن مناسب کاهش می دهد  به خاطر  داشته باشید  که اینجا موضوع مرگ و زندگیست است گاهی اوقات تمرینات با شمشیر  به قدری خطرناک است که خسارتهای جبران ناپذیری خواهد  زد .( هرگز شمشیر خودرا به دست دیگران نسپارید ان را به مانند  یک گوهر در صندوقچه قلبتان محفوظ نگاهدارید )

 

 بر گرفته  از کتاب  استاد